Dersin kodu

 UTİ 5139

Dersin adı

 Uygulamalı Ekonometri I

Dersin web sayfası

 www.math-stat.net/evf301.htm

Dersi veren öğretim elemanı

 Yrd.Doç.Dr. Yakup Arı

İletişim

 yakup.ari@alanya.edu.tr

Ofis Saatleri

 Salı 10:30-11:30

 

 

Çalışma Veri setleri

Central Michigan University statistics tutorials

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sistemi

        Türkiye Verileri (Diğer Kaynaklar)

 

Ders için kullanılacak bilgisayar programı ve veri setleri

Jamovi İstatistik Programını indirmek için https://www.jamovi.org/download.htm

PSPP İstatistik Programını indirmek için http://pspp.awardspace.com/

GRETL ekonometri programı indirmek için  http://gretl.sourceforge.net/win32/

(Ayrica ayni websitesinden veri setleri indirilebilir: wooldridge_data.exe )

 

Dersin tanımı

Bu ders, ekonometri kuramını uygun bilgisayar programları ile uygulamalarını görmek ve kavramlarını anlamak üzerine düzenlenmiş olup; aynı zamanda bu bilim dalının tanımını, kapsamını ve temel yöntem ve araçlarını anlatır.

Ders için kullanılacak kaynaklar

·         “Ekonometri”, Recep Tarı, Umuttepe Yayınları

·         “Temel Ekonometri (Basic Econometrics)”, D.N. Gujarati & D.C. Porter, Literatür Yayıncılık

·         “Ekonometri (Temel Kavramlar ve Uygulamalar)”, Nedim Dikmen, Nobel Yayın Dağıtım

·         “Uygulamalı Ekonometri”, Aziz Kutlar, Nobel Yayın Dağıtım

 

Ders için kullanılacak online kaynaklar

·         Doç.Dr. A. Talha Yalta'nın Ekonometri Ders Notlar

·         Doç.Dr. Hüseyin Taştan'ın Ekonometri Ders Notları

·         Doç.Dr. Rukiye Dağalp'ın Ekonometri Ders Notları

 

Ders için kullanılacak bilgisayar programı ve veri setleri

·         GRETL ekonometri programı indirmek için  http://gretl.sourceforge.net/win32/

·         (Ayrica ayni websitesinden veri setleri indirilebilir: wooldridge_data.exe )

 

Ders İçeriği

·         Temel Tanım ve Kavramlar  

·         Basit Regresyon Modeli

·         Tahmin Edicilerin Aranılan Özellikleri               

·         Çoklu Regresyon Modeli      

·         Regresyon Modelinin Matrislerle Çözümü   

·         Regresyon Modellerinde Kullanılan Başlıca Fonksiyonel Biçimler        

·         Temel Varsayımlardan Sapmaların Sonuçları

·         Yapay Değişkenli Modeller  

·         Gecikmeli Regresyon Modelleri

Önemli Not

Dönem içerisinde ders kaynakları ve içeriğinde değişiklikler yapılabilir.