Dersin kodu

 ISL 210

Dersin adı

 İstatistik II

Dersin web sayfası

 www.math-stat.net/isl210.htm

Dersi veren öğretim elemanı

 Dr. Yakup Arı

İletişim

 yakup.ari@alanya.edu.tr

Ofis Saatleri

Perşembe 16:30-17:30

 

 

 

Formüller

 

Çalışma Veri setleri

Central Michigan University statistics tutorials

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sistemi

        Türkiye Verileri (Diğer Kaynaklar)

 

Sınavlar

Ara Sınav (%40) ve Final Sınavı (%60)  tarihleri duyurusu daha sonra yapılacaktır.

Dersin tanımı

Sayısal verilerin toplanması, analizi ve yorumlanması için gerekli yöntemlerin geliştirilip uygulanması ile uğraşan ve sonuçta verilerden gidilerek bulunan olasılık deyimleri ile objektif karar vermede önemli rol oynayan bir yöntemler bilimi olan istatistiğin temel kavramlarını içermektedir.

Dersin amacı

İşletme yöneticilerinin ve ekonomistlerin içerisinde bulundukları çevresel faktörleri, işletme ve ekonomi fonksiyonlarını sayısal olarak analiz etmeleri önem taşımaktadır. İşletme yöneticilerinin ve ekonomistlerin karar alma sürecinde karşılaştıkları verinin bilgiye dönüşümünde istatistiksel tekniklerin kullanılması büyük faydalar sağlayabilmektedir. Bu amaçla, temel istatistiksel yöntemlerin yanı sıra bunların varsayımlarının ve sınırlılıklarının öğrenilmesi yararlı olacaktır. Bu ders kapsamında, sosyal bilimlerde kullanılan temel istatistiksel yöntemlerin anlaşılması ve uygulanması hedeflenmektedir.

 

Dersin Kitabı

“İktisadi ve İdari bilimler için İSTATİSTİK”, Ziya Gökalp Göktolga, Seçkin Yayınları

 

Ders için kullanılacak kaynaklar

“İktisatçılar ve İşletmeciler için İstatistik ”, Prof.Dr. Onur Özsoy, Siyasal Kitabevi

“İşletme ve İktisat için İstatistik ”, Paul Newbold, (Çeviren: Ümit Şenesen), Literatür Yayınları

 

Ders için kullanılacak bilgisayar programları

Jamovi İstatistik Programını indirmek için https://www.jamovi.org/download.htm

JASP İstatistik Programını indirmek için https://jasp-stats.org/download/

PSPP İstatistik Programını indirmek için http://pspp.awardspace.com/

GRETL ekonometri programı indirmek için  http://gretl.sourceforge.net/win32/

(Ayrica ayni websitesinden veri setleri indirilebilir: wooldridge_data.exe )

 

Ders İçeriği

Örneklem Dağılımları

İstatistiki tahmin teorisi ve güven aralıkları

İstatistiki Karar Teorisi (Hipotez Testleri)

Ki-kare testleri

Varyans Analizi

Korelasyon ve Regresyon Analizi

  

Önemli Not

Dönem içerisinde ders kaynakları ve içeriğinde değişiklikler yapılabilir.