Dersin kodu

 ISL 207

Dersin adı

 İstatistik I

Dersin web sayfası

 www.math-stat.net/isl207.htm

Dersi veren öğretim elemanı

 Dr. Öğr.Ü. Yakup Arı

İletişim

 yakup.ari@alanya.edu.tr

Ofis Saatleri

Perşembe 09:00-10:00

 

 

 

 

ISL 207 ÇALIŞMA SORULARI

 

Formüller

ISL 207 FİNAL SINAVI FORMÜLLERİ

Başkent Üniversitesi İstatiksel Formüller ve Tablolar Kitapçığı

 

Çalışma Veri setleri

Central Michigan University statistics tutorials

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sistemi

        Türkiye Verileri (Diğer Kaynaklar)

 

Sınavlar

Ara Sınav (%40) ve Final Sınavı (%60)  tarihleri duyurusu daha sonra yapılacaktır.

Dersin tanımı

Sayısal verilerin toplanması, analizi ve yorumlanması için gerekli yöntemlerin geliştirilip uygulanması ile uğraşan ve sonuçta verilerden gidilerek bulunan olasılık deyimleri ile objektif karar vermede önemli rol oynayan bir yöntemler bilimi olan istatistiğin temel kavramlarını içermektedir.

Dersin amacı

İşletme yöneticilerinin ve ekonomistlerin içerisinde bulundukları çevresel faktörleri, işletme ve ekonomi fonksiyonlarını sayısal olarak analiz etmeleri önem taşımaktadır. İşletme yöneticilerinin ve ekonomistlerin karar alma sürecinde karşılaştıkları verinin bilgiye dönüşümünde istatistiksel tekniklerin kullanılması büyük faydalar sağlayabilmektedir. Bu amaçla, temel istatistiksel yöntemlerin yanı sıra bunların varsayımlarının ve sınırlılıklarının öğrenilmesi yararlı olacaktır. Bu ders kapsamında, sosyal bilimlerde kullanılan temel istatistiksel yöntemlerin anlaşılması ve uygulanması hedeflenmektedir.

 

Dersin Kitabı

“İktisatçılar ve İşletmeciler için İSTATİSTİK”, Onur ÖZSOY, Siyasal Kitapevi

 

Ders için kullanılacak kaynaklar

“İşletme ve İktisat için İstatistik ”, Paul Newbold, (Çeviren: Ümit Şenesen), Literatür Yayınları

“İktisadi ve İdari bilimler için İSTATİSTİK”, Ziya Gökalp Göktolga, Seçkin Yayınları

 

Ders için kullanılacak bilgisayar programı ve veri se

Jamovi İstatistik Programını indirmek için https://www.jamovi.org/download.htm

PSPP İstatistik Programını indirmek için http://pspp.awardspace.com/

GRETL ekonometri programı indirmek için  http://gretl.sourceforge.net/win32/

(Ayrica ayni websitesinden veri setleri indirilebilir: wooldridge_data.exe )

 

Ders İçeriği

  • İstatistikle ilgili temel kavramlar

  • Verilerin düzenlenmesi ve grafikle gösterimi

  • Yer ölçüleri

  • Dağılım ölçüleri

  • Momentler, Çarpıklık ve Basıklık

  • Olasılık (ihtimaller)

  • Anakütle Dağılımları

  • Örneklem Teorisi

  • İstatistiki tahmin teorisi ve güven aralıkları

  • İstatistiki Karar Teorisi (Hipotez Testleri)

  

Önemli Not

Dönem içerisinde ders kaynakları ve içeriğinde değişiklikler yapılabilir.

 

DUYURULAR

İşletme Fakültesi 2017-2018 Bahar Dönemi Vize Programı