Dersin kodu

 EVF 302

Dersin adı

 Ekonometri II

Dersin web sayfası

 www.math-stat.net/evf302.htm

Dersi veren öğretim elemanı

 Yrd.Doç.Dr. Yakup Arı

İletişim

 yakup.ari@alanya.edu.tr

Ofis Saatleri

Perşembe 16:30-17:30

 

 

 

EVF 302 Vize soruları

 

Formüller

 

Çalışma Veri Setleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sistemi

Türkiye Verileri (Diğer Kaynaklar)

 

Ödevler ve Sınavlar

Ara Sınav (%40) ve Final Sınavı (%?)  tarihleri duyurusu daha sonra yapılacaktır. Ödevlerin ağırlığı sınıfın  başarı durumuna göre belirlenecektir.

Dersin tanımı

Bu ders, ekonometri kuramına giriş dersi olarak düzenlenmiş olup; bu bilim dalının tanımını, kapsamını ve temel yöntem ve araçlarını anlatır.

Dersin Kitabı

·         “Ekonometri”, Recep Tarı, Umuttepe Yayınları

Ders için kullanılacak kaynaklar

·         “Temel Ekonometri (Basic Econometrics)”, D.N. Gujarati & D.C. Porter, Literatür Yayıncılık

·         “Ekonometri (Temel Kavramlar ve Uygulamalar)”, Nedim Dikmen, Nobel Yayın Dağıtım

·         “Uygulamalı Ekonometri”, Aziz Kutlar, Nobel Yayın Dağıtım

Ders için kullanılacak bilgisayar programı ve veri setleri

·         GRETL ekonometri programı indirmek için  http://gretl.sourceforge.net/win32/

·         (Ayrica ayni websitesinden veri setleri indirilebilir: wooldridge_data.exe )

Ders İçeriği

·         Yapay Değişkenli Modeller  

·         Gecikmeli Regresyon Modelleri

·         Değişkenlerle Hatalar, Zaman Değişkeni ve Gruplandırılmış Verilerle Tahmin              

·         Birden Çok Değişkenli Ekonometrik Modeller (Eşanlı Modeller ve Denklem Sistemleri)      

·         Model Seçimi   

·         Ögörü (Forecasting)        

·         Zaman Serisi Analizleri

.         Panel Veri Analizi

 

Önemli Not

Dönem içerisinde ders kaynakları ve içeriğinde değişiklikler yapılabilir.