Dersin kodu

 EVF 301

Dersin adı

 Ekonometri I

Dersin web sayfası

 www.math-stat.net/evf301.htm

Dersi veren öğretim elemanı

 Yrd.Doç.Dr. Yakup Arı

İletişim

 yakup.ari@alanya.edu.tr

Ofis Saatleri

 Salı 10:30-11:30

 

 

Sınavlar

Ara Sınav (%40) ve Final Sınavı (%60)  tarihleri duyurusu daha sonra yapılacaktır.

Dersin tanımı

Bu ders, ekonometri kuramına giriş dersi olarak düzenlenmiş olup; bu bilim dalının tanımını, kapsamını ve temel yöntem ve araçlarını anlatır.

Dersin Kitabı

·         “Ekonometri”, Recep Tarı, Umuttepe Yayınları

Ders için kullanılacak kaynaklar

·         “Temel Ekonometri (Basic Econometrics)”, D.N. Gujarati & D.C. Porter, Literatür Yayıncılık

·         “Ekonometri (Temel Kavramlar ve Uygulamalar)”, Nedim Dikmen, Nobel Yayın Dağıtım

·         “Uygulamalı Ekonometri”, Aziz Kutlar, Nobel Yayın Dağıtım

Ders için kullanılacak bilgisayar programı ve veri setleri

·         GRETL ekonometri programı indirmek için  http://gretl.sourceforge.net/win32/

·         (Ayrica ayni websitesinden veri setleri indirilebilir: wooldridge_data.exe )

Ders İçeriği

·         Temel Tanım ve Kavramlar  

·         Basit Regresyon Modeli

·         Tahmin Edicilerin Aranılan Özellikleri               

·         Çoklu Regresyon Modeli      

·         Regresyon Modelinin Matrislerle Çözümü   

·         Regresyon Modellerinde Kullanılan Başlıca Fonksiyonel Biçimler        

·         Temel Varsayımlardan Sapmaların Sonuçları

Önemli Not

Dönem içerisinde ders kaynakları ve içeriğinde değişiklikler yapılabilir.