Dersin kodu

 EKO 304

Dersin adı

 Ekonometri II

Dersin web sayfası

 www.math-stat.net/eko304.htm

Dersi veren öğretim elemanı

 Dr. Yakup Arı

İletişim

 yakup.ari@alanya.edu.tr

Ofis Saatleri

Perşembe 16:30-17:30

 

 

 

Değerli Öğrenciler,

 

Dersimiz https://mergen.btk.gov.tr/ uzaktan eğitim platformu üzerinden devam edecektir. Bu platform üzerinden yapılacak her türlü uygulamayı takip etmeniz sizin için önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra lütfen ALKÜ Rektörlüğü ve ALKÜ İİBF Dekanlığı tarafından yapılacak duyuruları takip ediniz.

 

Sizlere ve ailelerinize sağlıklı günler diliyorum.

 

Saygılarımla,

 

 

Ders Notları

1- Kukla (Yapay) Değişkenler - Dummy Variables

2- Kukla Değişkenli Modeller - Models with Dummy Variables

 

Çalışma Veri Setleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sistemi

Türkiye Verileri (Diğer Kaynaklar)

 

Değerlendirme

Değerlendirme ödevler yoluyla olacaktır. Öğrencilerin ödevlerini düzenli olarak https://mergen.btk.gov.tr/ sisteme yüklemeleri önem arz etmektedir.

 

Dersin tanımı

Bu ders, ekonometri kuramına giriş dersi olarak düzenlenmiş olup; bu bilim dalının tanımını, kapsamını ve temel yöntem ve araçlarını anlatır.

 

Ders için kullanılacak kaynaklar
Ders için kullanılabilecek diğer kaynaklar

·         “Ekonometri”, Recep Tarı, Umuttepe Yayınları

·         “Temel Ekonometri (Basic Econometrics)”, D.N. Gujarati & D.C. Porter, Literatür Yayıncılık

·         “Ekonometri (Temel Kavramlar ve Uygulamalar)”, Nedim Dikmen, Nobel Yayın Dağıtım

·         “Uygulamalı Ekonometri”, Aziz Kutlar, Nobel Yayın Dağıtım

.          "Ekonometrik Zaman Serileri Analizi", Mehmet Çınar, Mustafa Sevütekin, Dora Yayıncılık

 

Ders için kullanılacak bilgisayar programı ve veri setleri

·         GRETL ekonometri programı indirmek için  http://gretl.sourceforge.net/win32/

·         (Ayrica ayni websitesinden veri setleri indirilebilir: wooldridge_data.exe )

Jamovi İstatistik Programını indirmek için https://www.jamovi.org/download.htm

JASP İstatistik Programını indirmek için https://jasp-stats.org/download/

PSPP İstatistik Programını indirmek için http://pspp.awardspace.com/

Ders İçeriği

 

ANOVA (VARYANS ANALİZİ) MODELİ

ANCOVA (KOVARYANS ANALİZİ) MODELİ

CHOW SINAMASININ KUKLA DEĞIŞKEN YOLUYLA YAPILMASI

KARŞILIKLI ETKİLEŞİM

PARÇALI DOĞRUSAL REGRESYON

MEVSİM DALGALANMALARININ ETKİSİNİN ARINDIRILMASINDA KUKLA DEĞİŞKENLERDEN FAYDALANMA

NITEL TEPKI REGRESYON MODELLERINE GIRIŞ

DOGRUSAL OLASILIK MODELI (DOM)

DOM TAHMININDEKI GÜÇLÜKLER

PROBIT MODELİ

PROBIT MODELİNDE KATSAYILARIN YORUMLANMASI

LOGIT MODELİ

TOBIT MODELİ

BIRDEN ÇOK DEĞIŞKENLI EKONOMETRIK MODELLER (EŞANLI MODELLER VE DENKLEM SISTEMLERI)      

MODEL SEÇIMI   

ZAMAN SERISI ANALIZLERINE GIRIŞ

Önemli Not

Dönem içerisinde ders kaynakları ve içeriğinde değişiklikler yapılabilir.