Dersin kodu

 EKO 303

Dersin adı

 Ekonometri I

Dersin web sayfası

 www.math-stat.net/eko303.htm

Dersi veren öğretim elemanı

 Dr.Öğr.Ü. Yakup Arı

İletişim

 yakup.ari@alanya.edu.tr

Ofis Saatleri

 Salı 10:30-11:30

 

 

EKO 303 ÇALIŞMA SORULARI

EKO 303 FORMÜLLER

 

Çalışma Veri setleri

Central Michigan University statistics tutorials

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sistemi

        Türkiye Verileri (Diğer Kaynaklar)

 

Ders için kullanılacak bilgisayar programı ve veri se

Jamovi İstatistik Programını indirmek için https://www.jamovi.org/download.htm

PSPP İstatistik Programını indirmek için http://pspp.awardspace.com/

GRETL ekonometri programı indirmek için  http://gretl.sourceforge.net/win32/

(Ayrica ayni websitesinden veri setleri indirilebilir: wooldridge_data.exe )

 

Sınavlar

Ara Sınav (%40) ve Final Sınavı (%60)  tarihleri duyurusu daha sonra yapılacaktır.

Dersin tanımı

Bu ders, ekonometri kuramına giriş dersi olarak düzenlenmiş olup; bu bilim dalının tanımını, kapsamını ve temel yöntem ve araçlarını anlatır.

Dersin Kitabı

·         “Ekonometri”, Recep Tarı, Umuttepe Yayınları

Ders için kullanılacak kaynaklar

·         “Temel Ekonometri (Basic Econometrics)”, D.N. Gujarati & D.C. Porter, Literatür Yayıncılık

·         “Ekonometri (Temel Kavramlar ve Uygulamalar)”, Nedim Dikmen, Nobel Yayın Dağıtım

·         “Uygulamalı Ekonometri”, Aziz Kutlar, Nobel Yayın Dağıtım

 

Ders için kullanılacak online kaynaklar

·         Doç.Dr. A. Talha Yalta'nın Ekonometri Ders Notlar

·         Doç.Dr. Hüseyin Taştan'ın Ekonometri Ders Notları

·         Doç.Dr. Rukiye Dağalp'ın Ekonometri Ders Notları

 

Ders için kullanılacak bilgisayar programı ve veri setleri

·         GRETL ekonometri programı indirmek için  http://gretl.sourceforge.net/win32/

·         (Ayrica ayni websitesinden veri setleri indirilebilir: wooldridge_data.exe )

 

Ders İçeriği

·         Temel Tanım ve Kavramlar  

·         Basit Regresyon Modeli

·         Tahmin Edicilerin Aranılan Özellikleri               

·         Çoklu Regresyon Modeli      

·         Regresyon Modelinin Matrislerle Çözümü   

·         Regresyon Modellerinde Kullanılan Başlıca Fonksiyonel Biçimler        

·         Temel Varsayımlardan Sapmaların Sonuçları

Önemli Not

Dönem içerisinde ders kaynakları ve içeriğinde değişiklikler yapılabilir.