Dersin kodu

 DIS 114

Dersin adı

 Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim

Dersin web sayfası

 www.math-stat.net/dis114.htm

Dersi veren öğretim elemanı

 Dr. Öğr.Ü. Yakup Arı

İletişim

 yakup.ari@alanya.edu.tr

Ofis Saatleri

Perşembe 09:00-10.00

 

 

 

Formüller

 

Çalışma Veri setleri

Central Michigan University statistics tutorials

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

       

Sınavlar

Ara Sınav (%40) ve Final Sınavı (%60)  tarihleri duyurusu daha sonra yapılacaktır.

Dersin tanımı

Sayısal verilerin toplanması, analizi ve yorumlanması için gerekli yöntemlerin geliştirilip uygulanması ile uğraşan ve sonuçta verilerden gidilerek bulunan olasılık deyimleri ile objektif karar vermede önemli rol oynayan bir yöntemler bilimi olan istatistiğin temel kavramlarını içermektedir.

Dersin amacı

Sağlık ve tıp bilimcilerin karar alma sürecinde karşılaştıkları verinin bilgiye dönüşümünde istatistiksel tekniklerin kullanılması büyük faydalar sağlayabilmektedir. Bu amaçla, temel istatistiksel yöntemlerin yanı sıra bunların varsayımlarının ve sınırlılıklarının öğrenilmesi yararlı olacaktır. Bu ders kapsamında, sağlık ve tıp bilimlerinde kullanılan temel istatistiksel yöntemlerin anlaşılması ve uygulanması hedeflenmektedir.

 

Ders için kullanılacak kaynaklar

 

Biyoistatistik, https://acikders.ankara.edu.tr/course/view.php?id=55

 • Apaydın, A., Kutsal, A., Atakan, C. 2002. Uygulamalı İstatistik.

 • Samuels, M. L., Witmer, J. A. 1999. Statistics for the Life Sciences.Prentice Hall.

 • Esin, A.A., Ekni, M., Gamgam,H. 2006. İstatistik. Gazi Kitabevi.

 • Sümbüloğlu, K., Sümbüloğlu, V. 2007. Biyoistatistik. Hatiboğlu Yayınevi.

 •  Başar, A., Oktay, E. 2004. Uygulamalı İstatistik. Aktif Yayınevi.

 • Öztürk, F. 2011. Olasılık ve istatistiğe GiriĢ I. Gazi Kitabevi.

 • Bernard Rosner, 2010.Fundemantal of Biostatistics. Brooks Cole

 • Frederick_J_Gravetter,_Larry_B._Wallnau-Statistics_for_the_Behavioral_Sciences-Wadsworth_Publishing(2012)

Ders için kullanılacak bilgisayar programı ve veri se

Jamovi İstatistik Programını indirmek için https://www.jamovi.org/download.htm

PSPP İstatistik Programını indirmek için http://pspp.awardspace.com/

GRETL istatistik ve ekonometri programı indirmek için  http://gretl.sourceforge.net/win32/

 

Ders İçeriği

 • Frekans Dağılımları

 • Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri

 • Olasılık ve Olasılık Dağılımları

 • Kesikli Olasılık Dağılımları

 • Normal dağılım ve Binomun Normale Yaklaşımı

 • Hipotez Testi ve Güven Aralığı-Kitle Ortalaması için Hipotez Testi ve

 • Güven aralığı

 • İki Kitle Ortalaması Arasındaki Farkın Önem Kontrolü

 • Eşler Arası Farkın Önem Kontrolü

 • Kitle Yüzdesinin Önem Kontrolü ve Güven Aralığı

 • Kikare Çözümlemesi- Bağımsızlık Testleri

 • Bağımlılık Katsayıları

 • Regresyon Analizi

 • Basit Doğrusal Regresyonda Hipotez Testi ve Güven Aralığı

 • Korelasyon Analizi

  

Önemli Not

Dönem içerisinde ders kaynakları ve içeriğinde değişiklikler yapılabilir.